Normal_normal_kind_jeugd_jeugdzorg_basisschool_dromen23534

Sinds 2012 stijgt het aantal minderjarige kinderen in bijstandsgezinnen ieder jaar. In 2016 woonden 230.000 kinderen in een bijstandsgezin. Er zijn vooral meer kinderen uit Syrië en Eritrea in bijstandsgezinnen. Ook de duur van de afhankelijkheid van de bijstandsuitkering groeit. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. 

In 2016 nam het aantal kinderen in een bijstandsgezin toe met 2,1 procent. Ruim twee derde van alle kinderen in bijstandsgezinnen had in 2016 een migratieachtergrond. Van deze groep kwam 50 procent uit een niet-westers land, in 2012 gold dat voor 39 procent. De stijging in 2016 kwam vooral door instroom van vluchtelingen uit Syrië en Eritrea in de bijstand. Het aantal bijstandskinderen uit Somalië of Afghanistan was wat lager dan in 2015.

Het aantal minderjarige kinderen in gezinnen die drie jaar of langer een bijstandsuitkering ontvangen, nam in 2016 toe met 4.400 tot ruim 114.000 kinderen. Dat is de helft van alle kinderen in bijstandsgezinnen. De groep kinderen in gezinnen die één tot drie jaar in de bijstand zitten steeg ook, met 3.800 tot ruim 74.000 kinderen. Het aantal minderjarigen in bijstandsgezinnen die korter dan een jaar bijstand ontvingen daalde licht, van 4.500 naar 4.200 kinderen.

De gemeenten Rotterdam, Heerlen, Groningen en Amsterdam hadden eind 2016 de hoogste percentages kinderen in een bijstandsgezin. Zo woonde 17 procent van alle Rotterdamse kinderen in een gezin dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering.

Door: Redactie Nationale Zorggids