Normal_logo_logo_veilig_thuis

Van de 26 Veilig Thuis organisaties is de kwaliteit van 21 inmiddels voldoende; vijf organisaties scoren nog matig. Dit is het resultaat van onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie blijft bezorgd over het voortbestaan van wachtlijsten bij vijf organisaties en heeft haar bevindingen gestuurd naar alle Colleges van Burgemeester en Wethouders van alle gemeenten. Dat meldt IGJ.

In 2015 ging de inspectie langs bij alle 26 Veilig Thuis organisaties. Het toezicht richtte zich op de thema’s (wettelijke) randvoorwaarden, veiligheid en organisatie. In de eerste helft van 2017 volgde nog een bezoek. Bij dit toezicht ging het om de kwaliteit van het doen van onderzoek en het inzetten van vervolgtrajecten.
Veertien van de 26 organisaties werden direct als voldoende beoordeeld, tien scoorden matig en twee waren onvoldoende.

In oktober en november 2017 ging de inspectie na of de twaalf Veilig Thuis organisaties die eerder matig of onvoldoende scoorden inmiddels als voldoende kunnen worden beoordeeld. Bij Veilig Thuis Hollands Midden en Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, die eerder onvoldoende scoorden, werd een volledige hertoets uitgevoerd.

Zeven van de twaalf organisaties scoren inmiddels voldoende. Vijf Veilig Thuis organisaties zijn nog matig. Deze organisaties hebben een wachtlijst voor het starten van onderzoek. Gezien de cruciale positie van Veilig Thuis in de strijd tegen kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld acht de inspectie een wachtlijst bij Veilig Thuis zeer risicovol. Verder constateert de inspectie dat ondanks herhaald aandringen van de inspectie en toezeggingen vanuit de betreffende Veilig Thuisorganisaties er nog steeds geen sprake is van een landelijke dekking van de 24/7 bereikbaarheid van vertrouwensartsen.

De inspectie verwacht van de Veilig Thuis organisaties en de verantwoordelijke gemeenten dat actief zicht wordt gehouden en zo nodig sturend wordt opgetreden als er wachtlijsten ontstaan. Tevens verwacht de inspectie dat de Veilig Thuis organisaties en de gemeenten actief zorg dragen voor de realisatie van de 24/7 bereikbaarheid van de vertrouwensartsen. De inspectie volgt de voortgang van de verbetermaatregelen bij de Veilig Thuis organisaties die nog matig scoren.

Door: Redactie Nationale Zorggids