Normal_vader_kind_baby_peuter_gezin_familie

Van kinderwens tot tweejarige peuter: de ontwikkelingen in de eerste 1000 dagen van het kind is cruciaal voor zowel een gezonde groei als de ontplooiing en kansen op latere leeftijd. Verreweg de meeste kinderen in Nederland groeien veilig en gezond op. Toch heeft ongeveer 14 procent van de kinderen in Nederland een ‘valse’ start door vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie van beide. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) slaan daarom in het actieprogramma Kansrijke Start de handen ineen om de kinderen een betere kans te bieden. Dit meldt Rijksoverheid.

De Jonge kondigt daarbij een wetswijziging aan waardoor de jeugdgezondheidszorg al voor de geboorte van het kind ondersteuning en begeleiding aan kwetsbare ouders kan bieden. Dit kan nu pas vanaf de geboorte van het kind. Voor het actieprogramma is 41 miljoen euro beschikbaar. Dat schrijft de bewindspersoon in een brief aan de Tweede Kamer.

Psychosociale problemen

De verschillen in gezondheid van baby’s bij de geboorte tussen gemeenten en wijken zijn soms erg groot. Stress tijdens de zwangerschap en de eerste kinderjaren – bijvoorbeeld door psychosociale problemen binnen een gezin, huisvesting, armoede en schulden – spelen daarbij een belangrijke rol. Kinderen hebben daardoor grotere kans op groei- en psychische problemen, suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht. Ook komen ze veel vaker in aanraking met jeugdhulp.

Een juiste inzet en mix van hulp vanuit het medische en sociaal domein rondom de zwangerschap en de kinderwens kan voorkomen dat kinderen op latere leeftijd gezondheidsproblemen krijgen of zelfs uit huis worden geplaatst. Maar lang niet alle kwetsbare ouders en kinderen krijgen op dit moment de hulp die ze nodig hebben om hun kind een goede start te geven.

Coalities

De bedoeling is dat overal in het land lokale coalities rondom de eerste 1.000 dagen worden opgericht. Deze coalities bestaan bij voorkeur uit gemeenten, zorgverzekeraars, JGZ, wijkteams, huisartsen, verloskundigen, medewerkers uit de kraamzorg en gynaecologen. Zij maken met elkaar afspraken over het inzetten van effectieve maatregelen rondom de zwangerschap, bijvoorbeeld over het verbeteren van de voorlichting over anticonceptie en een gezonde zwangerschap bij (kwetsbare) ouders.

Door: Redactie Nationale Zorggids