Logo_raad_voor_de_kinderbescherming

Kinderen die bescherming nodig hebben, moeten zo snel mogelijk hulp kunnen krijgen. Daarom hebben de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hun toezicht op de aanpak van de wachttijden door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) de afgelopen periode geïntensiveerd. Momenteel staan er circa drieduizend kinderen op de wachtlijst voor onderzoek door de RvdK. De inspecties willen dat de RvdK, naast het terugdringen van de wachttijden, nadrukkelijk de veiligheid van de kinderen die nu op de wachtlijst staan waarborgt. Dit meldt Inspectie J en V. 

De inspecties gaan in de praktijk toetsen hoe de regionale gebiedsteams van de RvdK omgaan met de inschatting en hantering van de veiligheidsrisico’s van de kinderen die op de wachtlijst staan. Voor het einde van dit jaar rapporteren de inspecties over de uitkomsten van dit traject.

In de wachtlijst en de doorlooptijden van de RvdK zien de inspecties ernstige risico’s voor de veiligheid van kinderen. Zij hebben hun zorgen begin oktober ook kenbaar gemaakt aan de minister voor Rechtsbescherming. Daarbij hebben zij aangegeven intensiever toe te zien op de verbetermaatregelen; de voortgang hiervan beoordelen zij elke vier maanden. De minister heeft de Tweede Kamer hierover vandaag een brief gestuurd.

Wachttijden flink terugdringen

De kinderen op de wachtlijst wachten gemiddeld 30 dagen op onderzoek, terwijl ze binnen de vastgestelde norm van 10 dagen geholpen zouden moeten worden. De wachttijd moet van de inspecties flink worden teruggebracht. De RvdK meldt tot 1 januari 2020 nodig te hebben om de wachttijden terug te brengen naar de norm. Volgens de raad zijn er geen wachttijden voor kinderen in nood. Bij acute dreiging pakt de RvdK het onderzoek direct op en neemt het direct maatregelen om het kind in een veilige situatie te brengen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids