Normal_normal_jeugdzorg

Problemen met instanties, bureaucratie, moeilijk controleerbare pleegkinderen en lastige biologische ouders. Dit zijn enkele redenen waarom er in 2017 2.620 pleegouders stopten met pleegzorg. En dat terwijl Nederland dringend pleegouders nodig heeft om de honderden kinderen die op de wachtlijst staan te kunnen opvangen. Dit meldt De Monitor die onderzoek deed naar de pleegzorg in Nederland. 

“Het is niet zomaar een kindje in huis nemen. Je krijgt te maken met instanties, hulpverleners, én de biologische ouders met hun problematiek. En dat kan een plaatsing heel ingewikkeld maken”, zegt een anonieme tipgever tegen De Monitor. Pleegouders moeten bereid zijn om heel flexibel te zijn en dat is voor veel gezinnen lastig. En dan zijn er nog de financiële problemen die komen kijken bij de pleegzorg. Pleegouders gaan vaak minder werken, maar krijgen hiervoor geen verlof of financiële vergoeding terug.

Wervingscampagne pleegouders

Sinds enkele jaren besteedt Pleegzorg Nederland iedere Week van de Pleegzorg aandacht aan de werving van nieuwe pleegouders. Om alle kinderen te kunnen opvangen zijn er jaarlijks zeker 3.500 gezinnen nodig. Maar de campagne lijkt niet te werken, zegt Peter van Loo van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen. Als het aan hem ligt wordt op een andere manier aandacht besteed aan de noodzaak van pleegouders en krijgt de wervingscampagne een andere insteek.

Door: Redactie Nationale Zorggids