Normal_rss_entry-166049

De Atletiekunie wil dat de wet snel wordt aangepast om ontuchtplegers uit de sportwereld te weren. Zij dringt aan op een snelle koppeling van tuchtrechtelijke uitspraken aan de aanvragen voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Daarvoor is met spoed een wetsaanpassing nodig, aldus de Atletiekunie in een reactie op de misbruikzaak rond een Rotterdamse atletiektrainer Jerry M.

Nu heeft alleen een strafrechtelijke uitspraak gevolgen voor het verkrijgen van zo'n VOG. De Atletiekunie wil dat ook tuchtuitspraken in de sportwereld worden betrokken bij die beoordeling van zulke aanvragen.

De atletiektrainer heeft tussen 1982 en mei 2017 diverse meisjes van 11 tot 18 jaar misbruikt. Dat gebeurde bij meerdere sportclubs. De man heeft afgelopen zomer een bekentenis afgelegd bij de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Vervolgens is hij geroyeerd als lid van de Atletiekunie. Er is geen aangifte tegen hem gedaan, omdat dit niet zonder instemming van de slachtoffers kan. Wanneer justitie voortaan gebruik kan maken van tuchtrechtelijke uitspraken in de sportsector, dan kunnen verenigingen ontuchtplegers makkelijker weren, redeneert de Atletiekunie.

Door: ANP