Normal_sport__bewegen__tennis

Sportkoepel NOC*NSF en Vereniging NOV voor vrijwilligers gaan hun zwarte lijsten van ontuchtplegers samenvoegen. Beide organisaties hebben nu los van elkaar een zwarte lijst met ieder daarop drie personen die ontucht hebben gepleegd met minderjarigen. Door de lijsten samen te voegen, moet voorkomen worden dat ontuchtplegers van de ene club naar de andere kunnen overstappen om vervolgens te kunnen blijven misbruiken. Dit meldt Algemeen Dagblad. 

Op de lijst staan tuchtrechtelijke veroordelingen achter iemands naam en namen van vrijwilligers die uit de organisatie zijn verwijderd of een schorsing wegens ontucht achter hun naam hebben staan. “We willen dat iemand die van het verenigingsbestuur een gebiedsverbod krijgt of geschorst is omdat nog een onderzoek loopt, ook op de zwarte lijst komt”, aldus NOC*NSF. 

Door: Redactie Nationale Zorggids