Normal_prik_naald_vaccin

Een twintigtal medische experts vindt het onacceptabel dat de inenting tegen meningokokken-B nog steeds niet in het Rijksvaccinatieprogramma zit. In een brandbrief aan staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid schrijven zij dat dat het ministerie het besluit van de Gezondheidsraad om de vaccinatie níet in het programma op te nemen, opnieuw te bekijken. Dit meldt de Telegraaf. 

Afgelopen december adviseerde de Gezondheidsraad tegen de opname van het vaccin tegen type B, omdat onvoldoende bekend is hoe effectief het is tegen het verminderen van het aantal ziektegevallen. Het vaccin zou bovendien relatief veel bijwerkingen geven, wat een hoge koorts kan veroorzaken.

De groep deskundigen, bestaande uit vaccinologen, microbiologen, kinderartsen en infectio- en immunologen, schrijft in de brief actie van de staatssecretaris om de Gezondheidsraad op andere gedachten te brengen. De prik zou namelijk levens kunnen reden, met name onder jonge kinderen.

De Gezondheidsraad, eveneens bestaande uit artsen, ziet de bijwerkingen als een groot risico, echter stelt de expertgroep dat het risico van 61 procent verlaagd kan worden naar 38 procent als het vaccin tegen type B los van andere vaccins wordt toegediend. “Bij een gelijktijdige toediening van paracetamol daalt dit koortspercentage verder naar 29 procent”, zeggen ze. 

Door: Nationale Zorggids