Normal_vaccinatie_vaccin_inenting

Er zijn dit jaar minder mensen overleden aan meningokokken dan in 2018. Het lijkt erop dat de intensieve inentingscampagne hier deels aan heeft bijgedragen. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn vijf mensen bezweken aan de ziekte. In 2018 overleden er in totaal 23 mensen. Dit meldt het Algemeen Dagblad. 

Vaccinatiecampagne meningokokken 

Medio september 2018 is een grootschalige vaccinatiecampagne tegen meningokokken van start gegaan. 14-jarigen in zeven GGD-regio’s konden vanaf dan hun vaccinatie tegen de bacterie in de varianten A, C, W en Y halen. In juni van dit jaar konden Amsterdamse jongeren zich nog melden voor een prik tegen de gevaarlijke bacterie. Dergelijke campagnes leken nodig, want voor 2018 overleed bijna nooit iemand aan de ernstige ziekte.

Dodelijke ziekte in 25 procent van de gevallen

Dat de bacterie vorig jaar 23 mensenlevens eiste, maakte dat een campagne noodzakelijk was. Ongeveer 25 procent van de mensen die ziek wordt door de bacterie, overlijdt eraan. Iemand kan binnen 24 uur overlijden, als bijvoorbeeld bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking ontstaat. 

Het RIVM is blij dat er tot nu toe sprake lijkt te zijn van een daling. “Er zijn gewoon minder ziektegevallen dan verwacht.” Over het vaccin zegt het RIVM het volgende: “Er zijn nul tieners ziek geworden na vaccinatie. Dus het vaccin werkt goed en beschermt tot nu toe 100 procent.”

Door: Nationale Zorggids