KidsRights: stel kwetsbare kinderen veilig tijdens lockdown

Wereldwijd zijn kinderrechten ernstig in het geding door de uitbraak van het coronavirus. Dat zegt Marc Dullaert, oprichter van de internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights bij de 8e editie van de KidsRights Index 2020. In Nederland heeft de lockdown ervoor gezorgd dat duizenden kwetsbare basisschoolleerlingen uit beeld zijn geraakt.  Dit meldt KidsRights.

Niet alleen de economische gevolgen, maar ook de maatregelen die overheden nemen om de uitbraak van Covid-19 in te dammen, hebben op veel kinderen desastreuze impact. Scholen zijn in 188 landen gesloten, met invloed op meer dan 1,5 miljard kinderen en jongeren en leidde in 143 landen ook tot een stop van schoolmaaltijden: voeding waar veel kinderen uit arme families van afhankelijk zijn. 
 

Onderzoek vanuit overheid voor de veiligheid van  kwetsbare kinderen hard nodig

Zo ziet KidsRights ook dat thuisonderwijs voornamelijk positief uitpakt voor kinderen met hoogopgeleide ouders en daardoor tot meer ongelijkheid leidt bij kinderen die deze privileges niet hebben. Door de zelfisolatie en quarantainemaatregelen is er een verhoogd risico ontstaan op huiselijk geweld tegen kinderen en vrouwen.
 
Ook in Nederland, waar de lockdown er bijvoorbeeld voor heeft gezorgd dat duizenden kwetsbare basisschoolleerlingen uit beeld zijn geraakt.  “Als de overheid dit vervolgens niet als een veiligheidsissue bestempeld, vraag je je af of de ernst van de zaak wel helemaal doordringt”, zegt Dullaert. Daarom roept KidsRights de overheid op om zo snel mogelijk een veiligheidsonderzoek uit te voeren, ook ter voorkoming dat deze kinderen bij een eventuele tweede golf weer van de radar verdwijnen. 
 

Nederland op plek zes in naleven kinderrechten

In de rangschikking van de KidsRights Index 2020 staat IJsland bovenaan als het land waar kinderrechten het beste zijn gewaarborgd, gevolgd door Zwitserland en Finland. Nederland is op de zesde plek te vinden. Dit is met name te danken aan goede scores in de domeinen ‘leven’, ‘onderwijs’ en ‘bescherming’. In het domein dat weegt in hoeverre landen een ‘gunstig klimaat scheppen’ om kinderrechten te garanderen, scoort Nederland met een plek buiten de top-50 het laagst van alle domeinen. Met name de gevolgen van bezuinigingsmaatregelen voor minimagezinnen en het aantal kinderen dat in armoede leeft, zorgen voor een kritische noot. 
 
Door: Nationale Zorggids