Kind moet direct kunnen profiteren van sociale voorzieningen als kinderbijslag

Het systeem van sociale voorzieningen en toeslagen zoals de kinderbijslag of het kindgebonden budget moet op de schop, zodat kinderen daadwerkelijk profiteren van sociale zekerheid. Daartoe roept kinderrechtenorganisatie Save the Children vandaag op. Nog te vaak komen sociale voorzieningen en toeslagen niet bij kinderen terecht, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Dit meldt Save the Children.

Nog altijd leven in Nederland kinderen in extreme armoede terwijl ze niet kunnen profiteren van sociale voorzieningen en toeslagen, blijkt uit nieuw onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van Save the Children Nederland heeft uitgevoerd. Als kinderen geen contact hebben met hun ouders kan er bijvoorbeeld geen kinderbijslag worden uitgekeerd. Ook kunnen ouders geen aanspraak maken op sociale voorzieningen omdat ze bijvoorbeeld dakloos zijn, gekort worden op hun uitkering door (verdenking van) fraude, of zwaar in de schulden zitten. Of ouders gebruiken de toeslagen voor andere zaken dan aan hun kind. Kinderen worden op deze manier in de armoede van hun ouders meegesleurd. Volgens het kabinet komt de sociale zekerheid via ouders afgelopen jaren goed bij kinderen terecht, maar uit onderzoek blijkt nu dat dit dus niet klopt. 
 

Nederland enige land met voorbehoud VN-Kinderrechtenverdrag 

Nederland heeft als enige land ter wereld een voorbehoud gemaakt op artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag en onthoudt kinderen daarmee een zelfstandig recht op sociale zekerheid. Door dit voorbehoud is een systeem opgetuigd waarmee sommige kinderen tussen wal en schip raken. Zo zou de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) volgens de overheid een uitkomst kunnen bieden voor gezinnen die dakloos zijn, maar is de praktijk weerbarstiger. Alleen wie aantoonbaar psychisch verward is of verslaafd is, krijgt ondersteuning van de gemeente. Mensen worden al snel als ‘zelfredzaam’ gezien en moeten het zelf maar uitzoeken. 
 

Hef voorbehoud op 

Save the Children pleit daarom voor opheffing van het voorbehoud, zodat kinderen zelf aanspraak kunnen maken op sociale zekerheid. Caroline van de Wetering, lobbyist bij Save the Children: “We roepen het kabinet op te onderzoeken hoe kinderen direct aanspraak kunnen maken op sociale zekerheid. Kinderen en jongeren kunnen daarin goed meedenken en weten immers zelf goed wat werkt en wat niet. Het kabinet kan een voorbeeld nemen aan landen als Denemarken, waar uitvoerende instanties voor sociale zekerheid zelf bepalen of de bijdragen direct aan kinderen worden uitbetaald, als dat in het belang van het kind is. Zo profiteren kinderen van de sociale voorzieningen waarvoor het bedoeld is.”
 
Door: Nationale Zorggids