Normal_gesprek__praten__jeugd_

Het huidige systeem van de jeugdbescherming is onhoudbaar en moet per direct veranderen. Daarvoor pleiten vakbond FNV Zorg & Welzijn en de twee landelijke jeugdbeschermingsorganisaties Leger des Heils en Partners voor Jeugd bij de Tweede Kamer. Dit meldt FNV. 

Jeugdbeschermers bezwijken volgens de organisaties onder veel te hoge caseload en uit de hand gelopen administratieve taken. Velen keren hun vak de rug toe en de hulp aan kwetsbare kinderen is in het geding. De organisaties hebben de Tweede Kamer via een brief opgeroepen om per direct te gaan staan voor het belang van de meest kwetsbare kinderen in Nederland.

Oplossing op de korte termijn

De organisaties pleiten voor een oplossing op de korte termijn voor de jeugdbescherming om zo de druk op de sector te verlichten en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Volgens hen kan dat ook omdat gemeenten in 2022 miljarden euro’s krijgen voor de jeugdzorg. “Genoeg om tekorten te dichten en om eindelijk te investeren in een nieuw en beter systeem”, aldus FNV. Veel gemeenten hebben echter al laten weten het geld voor andere dingen te gebruiken. “Nu niet investeren in bijvoorbeeld betere arbeidsvoorwaarden betekent dat nog meer jeugdzorgprofessionals stoppen of omvallen en de wachtlijsten verder toenemen. Met alle gevolgen van dien.”

Uithuisplaatsingen voorkomen

De organisaties vragen met klem om extra inzet op preventie om het aantal uithuisplaatsingen terug te dringen. De huidige problemen vragen om een gerichte, gemeenschappelijke doorbraakaanpak. Daarbij moeten schotten verdwijnen en ingezet worden op bestaanszekerheid en achterliggende problematiek. Een gezamenlijke opdracht voor het Rijk, gemeenten en de gecertificeerde instellingen (GI’s) om uithuisplaatsingen te voorkomen en binnen de context van het gezin aan oplossingen te werken zodat gezinnen kunnen opbloeien tot sterke en veilige plekken om op te groeien, aldus de organisaties.

Oproep aan kabinet

Het Rijk moet volgens FNV, Leger des Heils en Partners voor Jeugd niet langer wachten met verantwoordelijkheid nemen voor uniforme en passende financiering van de Jeugdbescherming. Het is daarnaast van belang dat de landelijke overheid en gemeenten niet alleen financieel gedreven keuzes moeten maken, maar ook durven te investeren in programma’s die het verschil maken op alle levensgebieden om zo uithuisplaatsingen te voorkomen. 

Door: Nationale Zorggids