LinkedIn-campagne geeft meer bekendheid aan huwelijksdwang

Door vroegtijdig te signaleren van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland kunnen professionals veel leed bij jongeren en vrouwen voorkomen. Jaarlijks worden er jongeren gedwongen te trouwen en kinderen, jongeren en vrouwen achtergelaten in het buitenland. Het LKHA start de campagne Herkenbaar? om meer bekendheid hieraan te geven, zodat professionals beter in staat zijn de signalen en risico’s op te merken. Dit melden het ministerie van Volksgezondheid en LKHA (Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating). 

Via een LinkedIn-campagne geeft het LKHA meer bekendheid over de problematiek achter huwelijksdag en achterlating en de rol van de professional. Diny Flierman, manager LKHA: “Huwelijksdwang en risico’s op achterlating zijn niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld. Door professionals alert te maken dat ook zij in hun werk iemand kunnen treffen die mogelijk slachtoffer is of wordt en welke stappen ze dan kunnen zetten, hopen we meer mensen te helpen en huwelijksdwang en achterlating te voorkomen.”

Toolkit

Zorgprofessionals, docenten, jongerenwerkers, wijkteams en politieagenten kunnen deze vormen van geweld helpen voorkomen. Door vroegtijdige signalering kunnen ze in actie komen en voorkomen dat jongeren naar het buitenland moeten. Hulp vragen vanuit het buitenland is nóg moeilijker en ontsnappen kan heel gevaarlijk zijn. Het LKHA heeft een toolkit gemaakt voor professionals die hen helpt bij het voeren van gesprekken, herkennen van signalen en bevat informatie van Nederlandse en buitenlandse hulporganisaties.

Door: Nationale Zorggids