Afname jeugdhulp bij actieve wijkteams

De afname van specialistische jeugdhulp bij wijkteams die zelf hulp bieden, is sterker dan bij wijkteams die kinderen en jongeren verwijzen. Dat blijkt uit onderzoek naar de toegevoegde waarde van wijkteams, in opdracht van Associatie Wijkteams. Dat meldt het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Meerdere wijkteams komen niet toe aan het zelf hulp bieden en verwijzen eerder naar specialistische jeugdhulp. Wanneer een wijkteam wel zelf hulp biedt, is dat aantoonbaar effectief. Zo is de afname van specialistische jeugdhulp bij deze wijkteams sterker dan bij wijkteams die verwijzen. Ook is bij deze wijkteams de trajectduur van specialistische ambulante jeugdhulp korter en de toename ervan minder sterk.

Hoger bereik

Verder hebben wijkteams die zelf hulp bieden een hoger bereik onder jongeren met een migratieachtergrond en jongeren met ouders met lage inkomens.

Uit het onderzoek blijkt dat 75 procent van de inwoners vindt dat de ondersteuning van het wijkteam hen helpt. Omdat wijkteams laagdrempelig aanwezig zijn in de wijk, bij huisartsen en op scholen kunnen zij vragen vroegtijdig signaleren. Ook is door hun toegankelijkheid de samenwerking met partners verbeterd en wordt er eerder en sneller hulp ingezet.

Door: Nationale Zorggids