Friese kinderen in de jeugdbescherming vertonen meer gedragsproblemen

Uit onderzoek van Jeugd- en Gezinsbescherming Friesland blijkt dat er een toename is in het aantal kinderen in de jeugdbescherming en -reclassering dat gedragsproblemen vertoont. Net als op landelijk niveau hebben ook kinderen en jongeren in Friesland meer mentale klachten, zoals depressie en eenzaamheid, met als gevolg gedragsproblemen. Dit meldt Omrop Fryslân. 

Volgens onderzoeker Femke Boonstra gaat het dan om angst, somberheid, piekeren of  zelfbeschadiging, maar is het probleemgedrag naar buiten toe ook toegenomen. Hieronder valt bijvoorbeeld moeite met gezag, niet aan de regels willen houden en agressie. Boonstra wijt de toename deels aan de langere wachtlijsten, waardoor de problemen verergeren voordat de juiste hulp arriveert. Maar ook prestatiedruk in de maatschappij en de coronaperiode spelen een rol.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky