Agressieve peuter

CARDIFF - Uit een onderzoek aan de Cardiff University blijkt dat baby's die nauwelijks zweten tijdens hun derde levensjaar vaak agressiever zijn dan leeftijdsgenootjes. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

De onderzoekers brachten bij baby's van één jaar oud zweetmonitoren aan, die de reactie van het kindje op lawaai en een angstopwekkende mechanische robot meette. Bij een vervolgonderzoek op driejarige leeftijd werd gekeken naar de ervaring van het gedrag van de kindjes door hun moeder.

Baby's die een heftige reactie toonden bij de angstopwekkende stimuli bleken op latere leeftijd vaak kalmer te zijn. De baby's die juist nauwelijks reageerden op de stimuli vertonen als peuter juist vaker antisociaal gedrag. De verklaring wordt gezocht in een verlaagde emotionele opwinding bij angstopwekkende situaties. "En omdat ze een zwakkere angstreactie hebben, zijn ze meer geneigd om antisociaal gedrag te vertonen. Want voor agressief gedrag moet je relatief onbevreesd zijn", aldus Stefanie van Goozen, onderzoeker aan de Cardiff University.

© Nationale Zorggids / Ype van Woersem