Normal_pasgeboren_geboorte_baby

In 2010 zijn zorgverleners begonnen om elk sterfgeval van een voldragen baby gezamenlijk systematisch te evalueren, om zo de zorg te verbeteren en waar mogelijk herhaling te voorkomen. Sinds de invoering van deze zogenoemde perinatale audit, een vorm van intercollegiale toetsing, is de babysterfte gedaald. Dat blijkt uit een rapport over de jaren 2010-2012 van de stichting Perinatale Audit Nederland (PAN).

In drie jaar tijd is de perinatale sterfte gedaald met 11 procent. PAN neemt aan dat de perinatale audit hieraan heeft bijgedragen. In Noorwegen en Engeland daalde de babysterfte eveneens na invoering van perinatale audits. Deelnemers aan de audit zijn naast verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen ook vaak pathologen, huisartsen, verpleegkundigen, ambulancepersoneel, zorgverleners in opleiding en andere bij de sterfte betrokken zorgverleners. Gezamenlijk nemen ze het op zich om kritisch te reflecteren op hun eigen handelen.

Perinatale sterfte
De sterfte van voldragen baby's daalde in Nederland in ruim tien jaar tijd met 47 procent, van 3,8 per duizend in 2001 naar 2,0 per duizend in 2012. Daarvan sterft twee derde voor of tijdens de geboorte en een derde in de eerste vier weken erna. In 2001 overleden 651 voldragen kinderen, in 2012 ging het om 325 kinderen. Van alle gevallen van babysterfte bij voldragen kinderen begon 20 procent van de bevallingen in de eerste lijn en 77 procent in het ziekenhuis bij de gynaecoloog. Tot de laatste groep behoren ook de vrouwen bij wie de baby al voor de bevalling overleed.

Kwaliteit zorg
In iets meer dan de helft (53 procent) van de besproken sterfgevallen was er sprake van een zogenoemde substandaard factor, dat wil zeggen zorg die niet voldoet aan de professionele eisen voor gangbare zorg, landelijke standaarden en richtlijnen of lokale protocollen. In 36 procent van de sterfgevallen bleek dit niet het geval. De analyse van de sterfgevallen heeft inmiddels geleid tot een aantal belangrijke aanbevelingen, die door zorgverleners, beroepsgroepen en het College Perinatale Zorg (CPZ) zijn opgepakt.

© Nationale Zorggids