Normal_rss_entry-206308

Omdat ze vinden dat iedereen gratis anticonceptie moeten kunnen krijgen, gaan Bureau Clara Wichmann en organisatie DeGoedeZaak dat nu door middel van een rechtszaak eisen van de Staat. Er is al een sommatie aan het kabinet gestuurd, maar die heeft niks opgeleverd. De initiatiefnemers hopen dat veel mensen mede-eiser willen worden in de nog aan te spannen procedure.

"Vrouwen kunnen door de toegang tot anticonceptie volwaardig meedoen in de samenleving; onderwijs, arbeid en financiële zelfstandigheid komen hierdoor binnen handbereik. Anticonceptie gaat daarom de gehele samenleving aan", vinden de eisers.

Anticonceptie is in hun optiek een recht en kosteloze verstrekking van middelen een zaak van de overheid. "Het maatschappelijke, economische en individuele gewin van anticonceptie weegt makkelijk op tegen de kosten hiervan op de begroting van de overheid", zegt Anniek de Ruijter, directeur van Bureau Clara Wichmann.

In 2011 uit basispakket

Eerder dit jaar hadden ze de Tweede Kamer al een petitie voor anticonceptie in het basispakket aangeboden, maar die actie leverde niets op.

De anticonceptie ging in 2011 uit het basispakket, omdat voorbehoedsmiddelen niet als 'medisch noodzakelijk’ werden gezien. Wie 21 jaar of ouder is, krijgt alleen nog een vergoeding voor de pil als hiervoor een aanvullende verzekering is afgesloten.

"Nu zijn het vooral vrouwen die opdraaien voor de kosten: van alle mensen die anticonceptie gebruiken is 4 procent man en 96 procent vrouw", becijferden de eisende partijen.

Door: ANP