Normal_zwanger_verloskundige_gynaecoloog

Binnen de subsidieregeling ‘Transparantie over de kwaliteit van zorg’ werd de afgelopen twee jaar gewerkt aan zestien projecten. In deze projecten werd uitkomstinformatie gebruikt in het traject van Samen beslissen tussen behandelaar en patiënt. Uitkomstinformatie helpt om samen te beslissen over de behandelopties, bijvoorbeeld bij geboortezorg of bij een depressie. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Met de initiatieven rond Samen beslissen gaat de zorg uit van de behoefte van de patiënt. Onder meer bij de keuze van het behandeltraject. Samen beslissen maakt dan het verschil tussen passende zorg en zorg waar mensen niet bewust voor gekozen hebben of zelfs niet helemaal achter staan. Door samen te beslissen ervaren mensen de zorg positiever en zijn ze trouwer aan de afspraken die zij met hun zorgverlener maken.

Ander gesprek in de geboortezorg

Zowel behandelaren als cliënten zijn enthousiast over Samen beslissen in de geboortezorg. Eén van de subsidieontvangers is het BUZZ project, dat staat voor Bespreken Uitkomsten Zwangerschap met de Zwangere. De subsidie werd onder andere gebruikt om zorgverleners een training gezamenlijke besluitvorming aan te bieden en de daarvoor noodzakelijke vragenlijsten zo toegankelijk mogelijk te maken. Zwangere vrouwen vulden tijdens en na hun zwangerschap 5 keer een vragenlijst in, voorafgaand aan een consult. Die vragenlijst vormde de basis voor het gesprek met de behandelaar. Bijvoorbeeld over hoe zwangere vrouwen de kwaliteit van hun leven ervaren. Er zijn ook vragen over de psychische gesteldheid, incontinentie en seksleven. Dat zijn onderwerpen waar veel zwangere of pas bevallen vrouwen mee worstelen, maar die in de spreekkamer vaak niet aan bod komen. Door ze in de vragenlijst op te nemen, zien vrouwen dat ze daar ook over kunnen praten met hun verloskundig zorgverlener.

Samen kiezen uit therapieën voor depressie

Het UMCG ontwikkelde specifiek voor depressie de toolkit I-Shared om patiënt en zorgverlener te helpen bij Samen beslissen. Deze bestaat onder meer uit keuzekaarten en een top 3 van potentieel succesvolle behandelingen. In de keuzekaarten voor patiënten worden alle mogelijke therapieën voor depressie beschreven, zoals medicatie, psychotherapie, vaktherapie en zelfhulp. Deze keuzekaarten maken de patiënt wegwijs in het woud van mogelijke behandelingen. Patiënten krijgen meer regie over hun behandeling en kunnen meebeslissen, in plaats van dat de behandelaar bepaalt welke aanpak het beste is.

Door: Nationale Zorggids