Strijd voor vergoeding van anticonceptie vanuit het basispakket gaat door

Bureau Clara Wichmann en DeGoedeZaak zetten hun zaak voor vergoeding van anticonceptie via het basispakket voort. In oktober 2021 wees de rechtbank in Den Haag de vordering af. In hoger beroep hopen de organisaties alsnog hun gelijk te halen. Het niet vergoeden van voorbehoedsmiddelen is volgens hen discriminerend omdat vrouwen vooral opdraaien voor de kosten ervan. Dit meldt Radar. 

In de zaak die vorig jaar plaatsvond, verwezen Clara Wichmann en DeGoedeZaak naar Europese en internationale verdragen, waarin bepalingen staan over de gelijke behandeling van mensen en het verbod op onderscheid maken op basis van geslacht. Hier ging de rechter niet in mee. Die stelde dat de overheid enige verantwoordelijkheden heeft op het gebied van seksuele en reproductieve rechten van haar inwoners, maar daar valt gratis anticonceptie buiten. Het is bovendien aan de politiek om hierover te beslissen, vond de rechter toen.

Kwetsbare groepen

Het regeerakkoord heeft vastgelegd dat kwetsbare groepen anticonceptie vergoed krijgen, maar dat vinden de organisaties, samen met het Humanistisch Verbond, Women Inc. en de Nederlandse Vrouwenraad niet voldoende. Daarnaast een meerderheid van de Tweede Kamer voor opname van anticonceptie in het basispakket. Daarom willen ze in hoger beroep laten vastleggen gratis anticonceptie een fundamenteel recht is.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky