NZG Psychiatrie

Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich met 4 gebieden bezighoudt Preventie en Wetenschappelijk onderzoek (Epidemiologie) voorts diagnostiek en behandeling (therapie)van psychische ziektebeelden. De term psychiatrie is voor het eerst geïntroduceerd in 1808 door Johann Christian Reil en is een samenvoeging van het Griekse psyche, wat ziel of geest betekent en iatros wat arts betekent (letterlijk geneeskunde van de ziel).

Sigmund Freud was de grondlegger van behandeling van psychiatrische consulten. Het hoofddoel van de psychiatrie is het verlichten van het psychisch lijden ten gevolge van psychiatrische aandoeningen en het vergroten van het psychisch welbevinden van de psychiatrisch patiënt en diens omgeving.

Bron: Wikipedia

NZG Medisch Informatie

NZG Nieuwsoverzicht Medisch