Tekort, hoogopgeleide, verpleegkundige, helpenden, zorghulpen

HEERENVEEN - Een netwerkorganisatie van werkgevers in de Friese zorg, Venturaplus, heeft de behoefte aan zorgpersoneel in de toekomst in kaart gebracht en ook gekeken naar de uitstroom van de opleidingen. De uitkomsten van het rapport zijn inmiddels gepresenteerd, zo meldt het Friesch Dagblad.

De komende jaren ontstaat een grotere behoefte aan hoogopgeleide verpleegkundigen, waardoor zowel in de gehandicaptenzorg als ouderenzorg een tekort aan personeel dreigt. Aan de andere kant worden er op dit moment in Friesland meer helpenden en zorghulpen opgeleid dan in de toekomst nodig zullen zijn.  

Deze ontwikkelingen worden met name veroorzaakt door de kabinetsplannen om vanaf 2015 de huishoudelijke hulp te schrappen en verzorgingshuizen alleen voor ouderen toegankelijk te maken die een complexe zorgvraag hebben. De complexe problematiek zorgt er voor dat bij de hulpverlening vaak een hogere opleiding vereist is. Door het afschaffen van de huishoudelijke hulp komen helpenden en zorghulpen in de toekomst wellicht minder makkelijk aan het werk.

© Nationale Zorggids / Jochum Admiraal