Normal_eenzaam_ouderen_bejaard

Zorgprofessionals hebben de neiging te snel of te veel zorg te bieden. Voor veel cliënten is steun uit de eigen omgeving voldoende. Ook is er nog veel ruimte voor nauwere samenwerking tussen zorgaanbieders. Dat is de conclusie van 'Proeftuin Maassluis', een samenwerkingsproject van verschillende zorginstellingen, adviesorganisatie Deloitte en de gemeente Maassluis. Dit meldt Zorgvisie.

In het project ondervragen zorgprofessionals zeventien mensen die zorg nodig hebben in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg of ggz. Het doel van het onderzoek is om de behoeften van deze verschillende groepen in kaart te brengen. Op die manier willen de betrokken partijen de mogelijkheden voor passende ondersteuning onderzoeken die zwaardere of dure zorg kunnen voorkomen of uitstellen.

Vaak blijken cliënten eenzaam en over weinig sociale contacten in de buurt te beschikken. De behoefte aan een sociaal netwerk blijkt groter dan aan professionele zorg. Zo is er bijvoorbeeld veel vraag naar de ondersteuning van vrijwilligers, mantelzorgers en voorzieningen voor dagbesteding. Cliënten vinden het vaak lastig om ondersteuning of gezelschap te vragen aan mensen uit hun omgeving die zich op hun buurt niet altijd bewust zijn van de behoefte daaraan.

Uit het project blijkt bovendien dat nauwere samenwerking door gemeente, zorgverzekeraars en zorginstellingen veel winst kan opleveren. In de huidige situatie worden verschillende vormen van zorg elk apart gefinancieerd. De bundeling van zorgfinanciëring zou de organisatie van zorg veel effectiever en goedkoper kunnen maken, concluderen de professionals.

© Nationale Zorggids