Normal_dialyse_patient

Onderzoekers hebben een nieuwe methode ontwikkeld om het risico op nierfalen beter te kunnen voorspellen. De huidige methode is bij mensen met weinig spiermassa, zoals ouderen, mensen met een chronische ziekte en mensen die weinig vlees eten, minder betrouwbaar. Met de nieuwe bloedtest kan ook de nierfunctie bij deze groep beter gemeten worden. Dit meldt UMCG.

Een internationaal onderzoeksteam onder leiding van arts nefrologie Ron Gansevoort van het UMCG in Groningen deed onderzoek naar de nieuwe methode. Wereldwijd krijgt ongeveer tien procent van de mensen te maken met een verslechterde nierfunctie die op den duur tot nierfalen en fatale hart- en vaatziekten kan leiden. “Een vroege en betrouwbare inschatting van de nierfunctie kan patiënten veel ellende besparen,” zegt Gansevoort. De behandeling kan dan zo gericht mogelijk worden ingezet om bijvoorbeeld levenslange nierdialyse te voorkomen.

Bij de huidige methode om de nierfunctie te bepalen wordt de hoeveelheid creatinine in het bloed gemeten. “Creatinine is een afvalstof van spiercellen die het lichaam alleen kwijtraakt wanneer de nieren het in de urine uitscheiden. Hoe meer creatinine in het bloed, des te slechter werken de nieren,” legt Gansevoort uit. Bij mensen met weinig spiermassa is de meting van creatinine in het bloed niet zo betrouwbaar. De nieuwe test omzeilt dit door de hoeveelheid cystatine C te meten. Dit is een afvalstof van alle cellen in het lichaam en de hoeveelheid ervan in het bloed is dan ook veel stabieler dan creatinine.

De onderzoekers hebben voor het eerst en overtuigend kunnen aantonen dat het meten van cystatine C een goede voorspeller van eventueel nierfalen is. De kosten voor de nieuwe test zijn wel hoger dan voor de gebruikelijke methode. “Nu wordt het meten van cystatine C geadviseerd als aanvulling bij mensen met een mild gestoorde nierfunctie op basis van een creatinine meting om een betrouwbaardere schatting van hun prognose te krijgen,” zegt Gansevoort. “Door onze resultaten wordt de test mogelijk goedkoper omdat er meer vraag komt. Hopelijk volgt dan op termijn implementatie voor alle patiënten met nierfunctiestoornissen.”

© Nationale Zorggids