Normal_mantelzorg_mantelzorger_ouderen_vgz_youtube_still

De wethouders van de regio Gooi en Vechtstreek hebben een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. Zij maken zich grote zorgen over het mogelijke plan van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid om de persoonlijke verzorging van hulpbehoevenden over te hevelen naar de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars. De gemeenten willen die verzorging liever zelf regelen omdat dat goedkoper is en de versnippering van zorg zou voorkomen. Dat meldt NOS.

Vanaf 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. Tot nog toe is staatssecretaris Van Rijn van plan om de verzorging en huishoudelijke hulp naar de gemeenten over te hevelen en verpleging naar de zorgverzekeraars. De gemeenten stemmen in met dit plan. Onlangs is echter een lobby gestart om ook de persoonlijke verzorging onder te brengen bij zorgverzekeraars omdat verpleging en verzorging nauw met elkaar verbonden zijn. Onder persoonlijke verzorging valt onder meer hulp bij het wassen, haren kammen en steunkousen aantrekken. Staatssecretaris Van Rijn lijkt wel te voelen voor dit plan.

De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek maken bezwaar tegen dit plan. Uit onderzoek in de regio blijkt dat slechts vijftien procent van de huidige cliënten vanuit de AWBZ zowel verzorging als verpleging krijgt. Daarentegen krijgt 65 procent van de AWBZ-cliënten naast verzorging ook huishoudelijke hulp. Volgens de wethouders laten deze cijfers zien dat de combinatie van verzorging en verpleging ondergebracht bij de zorgverzekeraars onlogisch is en duur. Wanneer de verzorging wordt uitgevoerd door verpleegkundigen wordt de zorg duurder omdat zij anderhalf keer meer kosten dan verzorgenden.

De wethouders stellen voor om de zorg voor mensen die zowel verpleging als persoonlijke verzorging nodig hebben te regelen in de Zorgverzekeringswet. Alle andere verzorging moet worden overgeheveld naar de gemeenten om geld te besparen en versnippering te voorkomen, schrijven zij in de brandbrief aan de Tweede Kamer.

© Nationale Zorggids