Normal_fitness_ouderen_beweging

Op donderdag 7 november wordt het nieuwe onderzoeksinstituut geopend van het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen dat onderzoek zal verrichten naar de mechanismen die ten grondslag liggen aan veroudering en de ziekten die daarmee gepaard gaan. Commissaris van de Koning Max van den Berg zal het European Research Instittute for the Biology of Ageing (ERIBA) officieel openen. Dat meldt UMCG.

Zowel het academisch ziekenhuis van Groningen als de universiteit hebben gezond en actief ouder worden als focus voor wetenschappelijk onderzoek. Aan ERIBA zullen toponderzoekers fundamenteel onderzoek doen naar het verouderingsproces en ziekten die daarbij vaak optreden. Het onderzoek wordt uitgevoerd op celniveau en met modelorganismen zoals wormen en fruitvliegjes. Centraal staat de vraag welke mechanismen een rol spelen bij ziekten zoals Alzheimer en Parkinson, maar ook wat de oorzaken zijn van tumorvorming en suikerziekte.

De komende jaren staat er veel te gebeuren op het gebied van onderzoek naar veroudering. Gezond ouder worden is ook door de Europese Unie (EU) benoemd als onderzoeksthema in Horizon2020 waarin de onderzoeksagenda van de EU beschreven staat. De Europese Commissie benoemde eerder dit jaar Noord-Nederland tot voorbeeldregio voor het thema 'Healthy Ageing'. In Noord-Nederland vindt veel uitwisseling plaats van kennis over ziekte en gezondheid tussen kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid.

© Nationale Zorggids