Normal_normal_opa_wachten_ouderen_bejaarden

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op Zorgcentrum Clara Feyoena Heem in Hardenberg met zes maanden verlengd. Het zorgcentrum, waar psychogeriatrische zorg wordt verleend, heeft enkele zaken nog niet voldoende op orde.

Zorgcentrum Clara Feyoena Heem is onderdeel van de Saxenburgh Groep. In november 2013 stelde de IGZ Clara Feyoena Heem voor zes maanden onder verscherpt toezicht vanwege onverantwoorde zorg. Er waren vooral tekortkomingen op het gebied van zorgplannen, vrijheidsbeperking, medicatieveiligheid en de deskundigheid van het personeel. Daarnaast waren de woonomstandigheden voor cliënten niet optimaal en was er geen helder beleid over welke patiënten wel en niet konden worden opgenomen.

© Nationale Zorggids