Normal_hersenen_scan

Een gebrek aan slaap vormt mogelijk een risico voor het krijgen van de ziekte van Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Radboud Alzheimer Centrum, zo meldt de Telegraaf.

De onderzoekers uit Nijmegen ontdekten dat een 'verkeerd' eiwit minder snel wordt afgebroken bij personen die een nacht wakker blijven. Wanneer dit zogeheten amyloïdbèta-eiwit zich in de hersenen opstapelt, kan dit een risicofactor worden voor het ontstaan van Alzheimer. Een chronisch slaaptekort zou dus kunnen leiden tot een verhoogde kans op deze ziekte.

Aan het onderzoek namen in totaal 26 gezonde mannen deel, die een nacht in het ziekenhuis verbleven. De helft van de groep mocht slapen, de andere helft moest 24 uur wakker blijven. Tijdens de nacht werd hun hersenactiviteit gemeten en werd een aantal keer hersenvocht afgenomen. Bij de mannen die gewoon mochten slapen, daalde de hoeveelheid amyloïd-bèta. Bij de mannen die wakker moesten blijven, bleef de eiwithoeveelheid nagenoeg constant. De wetenschappers vermoeden een relatie tussen hersenactiviteit en de amyloïd-bèta productie.

Volgens onderzoekster Sharon Ooms van het Radboud Alzheimer Centrum is een vervolgonderzoek nodig om het effect van slaaptekort in een grotere groep proefpersonen en over een langere periode te meten. 'We weten nu dat slaapgebrek een risicofactor kan zijn voor het ontstaan van Alzheimer', zegt Ooms. 'Verder onderzoek moet het exacte mechanisme achterhalen.' De uitkomsten van het onderzoek zijn vandaag gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Neurology.

© Nationale Zorggids