Logo_ouderen

De meeste clichés over ouderen in het verkeer blijken niet te kloppen. Ze lopen niet allemaal met een stok of rollator, ze rijden niet in oude auto's, ze fietsen niet alleen als het mooi weer is, ze zijn niet ontevreden over het openbaar vervoer en ze willen graag tot hun 85ste levensjaar blijven autorijden, alleen niet in het donker. Het een en ander blijkt uit een onderzoek dat de seniorenorganisatie Unie KBO heeft laten uitvoeren onder 250 Nederlandse 65-plussers. 

Volgens directeur van de Unie KBO Manon Vanderkaa kan het beeld van ouderen als zondagsrijders wel wat worden bijgesteld. Van de ondervraagde senioren heeft bijna drie op de vier een geldig rijbewijs. De auto waarin ze rijden, is redelijk nieuw: 56 procent hebben een nieuw gekochte auto. Gemiddeld geven ze zichzelf een 7,8 als rapportcijfer voor hun rijvaardigheid. Wel verwacht 29 procent van hen te zakken voor het theorie-examen, als ze dat opnieuw zouden moeten doen. Twaalf procent verwacht te zakken voor het praktijkexamen.

Autorijden
Twee van de tien senioren zegt wel eens bang te zijn tijdens het autorijden, vooral 's nachts en op de snelweg. De helft van de respondenten mijdt de spits en het rijden in het donker. De meeste oudere automobilisten verwachten te kunnen autorijden tot een leeftijd van gemiddeld 85 jaar. De belangrijkste redenen om te stoppen zijn een sterk teruglopend gezichtsvermogen (27 procent), een sterk afgenomen reactievermogen (22 procent) en geheugenverlies (15 procent).

Fietsen
Acht van de tien Nederlandse senioren maakt gebruik van de fiets, en niet alleen bij mooi weer. De helft van de fietsende senioren springt het hele jaar door op het zadel. Bijvoorbeeld om even langs te gaan bij anderen (25 procent), om boodschappen te doen (22 procent) of een fietstocht te maken (60 procent). 32 procent heeft een elektrische fiets. Een fietshelm is nog niet echt populair bij de Nederlandse senioren: slechts 8 procent zegt ooit een fietshelm te hebben gebruikt, meestal in combinatie met een racefiets.

Lopen
Het beeld dat de meeste ouderen lopen met een stok of rollator, blijkt niet te kloppen. Negen van de tien senioren wandelen zonder hulpmiddelen. Bij de overige 10 procent is de wandelstok het meest gebruikte hulpmiddel (53 procent), gevolgd door de rollator (28 procent). Slechts twee van de tien senioren geven aan voorrang te krijgen bij het oversteken van een zebrapad. 

Openbaar vervoer
Zeven van de tien Nederlandse senioren maken gebruik van het openbaar vervoer, meestal de bus (49 procent) gevolgd door de trein (36 procent). Negen van de tien oudere reizigers is tevreden over het OV en vrijwel allemaal maken ze gebruik van een OV-chipkaart (97 procent). Het OV krijgt het gemiddelde rapportcijfer 7,4 voor de frequentie van rijden, afstand tot het station, de reistijd, de stiptheid, hygiëne en klantvriendelijkheid.

© Nationale Zorggids