Normal_medicijnen_depressief_ouderen_bejaarden_

Zorgverleners moeten beter toezien op het gebruik van geneesmiddelen door ouderen. Dat is de conclusie van het jaarlijkse medicijnonderzoek van de seniorenorganisatie Unie KBO. De Unie KBO roept ouderen op om zelf het gesprek aan te gaan met hun huisarts en apotheker.

De seniorenorganisatie, die de belangen behartigt van ruim 180.000 leden, deed dit jaar voor de derde keer onderzoek naar de controle op het medicijngebruik. Net als in voorgaande jaren blijkt ook dit jaar dat apothekers en huisartsen nog steeds te weinig informeren naar het medicijngebruik van ouderen. Ongeveer een derde van de apothekers doet uit zichzelf bij oudere patiënten navraag over het medicijngebruik en van de huisartsen doet een op de vijf dat. In vergelijking met voorgaande jaren is er wel een verbetering te zien in het aantal huisartsen dat een vinger aan de pols houdt ten aanzien van de medicatie voor oudere patiënten.

De controle op medicatie door huisartsen en apothekers is belangrijk, omdat zij de gegevens over medicijngebruik sinds 2011 verplicht in het actueel medicatieoverzicht (AMO) moeten bijhouden. Hiermee kunnen medicatiefouten worden voorkomen, bijvoorbeeld tijdens een spoedopname in het ziekenhuis. Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO roept ouderen daarom op om regelmatig in gesprek te gaan met hun apotheker of arts. 'Bij veranderingen in medicijngebruik na ziekenhuisopname, bij gebruik van zelfzorgmedicijnen, maar ook voor een medicatiecheck. We willen dat apothekers steeds meer de patiënt en het gebruik centraal stellen en niet de geneesmiddelen', aldus Vanderkaa.

© Nationale Zorggids