Normal_14047551410107_1

(Novum) - Er komt een toelage voor mensen die huishoudelijke hulp nodig hebben, maar dat niet helemaal zelf kunnen betalen. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (PvdA) en staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (PvdA) stellen daarvoor 75 miljoen euro beschikbaar. Ze verwachten dat met de tegemoetkoming ruim tienduizend banen in de zorg behouden kunnen blijven.

De politici hebben de Tweede Kamer maandag op de hoogte gebracht van hun 'actieplan voor de zorg' dat de komende weken verder uitgewerkt moet worden. Behalve de toelage willen Asscher en Van Rijn ook honderd miljoen euro beschikbaar stellen voor een sectorplan. Daarmee worden mensen overgeplaatst naar andere functies binnen de zorg of naar werk buiten de sector begeleid. De branche draagt zelf ook honderd miljoen euro bij.

Verder komt er een speciale taskforce, de Taskforce Transitie Langdurige zorg, waar aanbieders van zorg en gemeenten terechtkunnen als het inkoopproces te traag gaat of dreigt vast te lopen. Ook worden er afspraken gemaakt met het UWV over ontslagvergunningen en aanvullende ondersteuning in het geval van ontslag. "Als de betrokken partijen goed met elkaar samenwerken, kan het aantal onnodige ontslagen flink worden beperkt", stellen de bewindspersonen.

Asscher en Van Rijn hadden halverwege juni aangekondigd met het 'actieplan' te komen. Dit nadat werkgevers hadden gewaarschuwd voor een ontslaggolf in de zorg. Ze verwachtten dat het aantal ontslagen op zou lopen tot 55 duizend.

Het kabinet hervormt de langdurige zorg in een poging stijgende kosten te beteugelen. De hervormingen zijn erop gericht mensen langer thuis te laten wonen door hen vaker een beroep te laten doen op familie en vrienden. Kosten moeten ook worden gedrukt door de zorg bij gemeenten onder te brengen.