Logo_logo_unie_kbo

De Unie KBO krijgt veel signalen binnen van ouderen en hun mantelzorgers die in totale verwarring zijn over hun situatie in 2015. Het betreft veelal echtparen waarbij de ene partner zorgt voor de ander. Vaak willen deze mensen bij elkaar blijven en thuis blijven wonen, maar vragen ze zich af of dit wel kan en of het te betalen is. Ook bestaat er onzekerheid over waar ze terecht kunnen voor informatie, hulp en zorg. Dit meldt de seniorenorganisatie Unie KBO.

Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: Vragen die wij vaak horen, zijn: 'Kan ik volgend jaar nog een beroep doen op dezelfde zorgverleners?', 'Wat moet ik volgend jaar betalen?', 'Kan ik nog rekenen op wijkverpleging gezien de grote tekorten?' Helemaal lastig is het als mensen een indicatie krijgen voor verblijf. Wat betekent dit voor hun wens om thuis samen oud te worden? Als ze opname weigeren, vervalt dan hun recht op zorg of geld? Ouderen willen graag weten waar ze aan toe zijn!"

Unie KBO stelt dat de informatievoorziening niet overal even goed is geregeld. Informatiepunten van de overheid kunnen niet alle vragen wegnemen, omdat wetgeving nog niet is uitgekristalliseerd. Bovendien worden in de uitleg vaak technische termen als 'overgangsrecht' gebruikt, waar zelfs hoogopgeleide ouderen niet mee uit de voeten kunnen voor hun persoonlijke situatie. Vanderkaa: “De Unie KBO constateert dat de onzekerheden een zware wissel trekken op met name de oudere mantelzorgers. Dat is zeer kwalijk gezien alle veranderingen in de zorg. Is dit hoe de samenleving met kwetsbare ouderen wil omgaan?"

© Nationale Zorggids