Normal_normal_depressie_verdrietig_ongelukkig

Veel ouderen kampen met psychische problemen. In de afgelopen jaren zijn er diverse initiatieven geweest om de psychische hulpverlening in Nederland te verbeteren, maar die hadden slechts voor een deel het gewenste effect op de ggz voor ouderen. Dit blijkt uit een onderzoek van Marjolein Veerbeek waarop zij donderdag 15 januari promoveert aan Vrije Universiteit in Amsterdam.

De conclusies uit het onderzoek geven aanknopingspunten voor verbeteringen in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor ouderen. Veerbeek laat zien dat de mate waarin huisartsen psychische problemen bij ouderen registreren de afgelopen tien jaar niet is verbeterd, met uitzondering van dementie en alcoholproblemen. Wel bleken huisartsen ouderen met psychische klachten vaker door te verwijzen naar de gespecialiseerde ggz. Ouderen zijn daardoor meer gebruik gaan maken van de gespecialiseerde ggz, met name ambulante zorg (zorg waarbij de oudere niet is opgenomen in een instelling).

Veerbeek: ‘De geboden ambulante ggz aan ouderen bleek effectief te zijn. Het functioneren van twee derde van de cliënten was aanzienlijk verbeterd na behandeling in de ambulante GGZ. Dit gold vooral voor ouderen die minder goed functioneren bij aanvang van de behandeling, die geen bijkomende persoonlijkheidsklachten of lichamelijke klachten hebben en geen ingrijpende levensgebeurtenissen gedurende de behandelperiode hebben meegemaakt. De behandelduur leek voornamelijk voorspeld te worden door de cultuur binnen een organisatie in plaats van door kenmerken of het functioneren van cliënten.’

Volgens de onderzoeker is het hoog tijd is voor een bevolkingsstudie naar de psychiatrische problematiek van ouderen. Een dergelijke studie wordt wel voor jongere volwassenen uitgevoerd, maar nog niet voor ouderen, terwijl het aantal ouderen in Nederland in 2050 anderhalf keer zo groot zal zijn als nu. Met een dergelijk onderzoek moet duidelijk worden hoeveel ouderen kampen met psychische problemen, of er sprake is van onder- of overbehandeling, en in hoeverre de behandeling daadwerkelijk aansluit bij de zorgvraag en ernst van de klachten.

© Nationale Zorggids