Normal_mondzorg_ouderen

Zo’n 700 instellingen in de ouderenzorg hebben het afgelopen jaar poetsinstructiekaarten aangevraagd bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de beroepsvereniging voor tandartsen. Met behulp van deze kaarten kunnen ze hun cliënten ondersteunen bij het poetsen van hun gebit of kunstgebit. In totaal verspreidde de KNMT ruim 10.000 van de kaarten met tips om het gebit gezond te houden, zo meldt de beroepsvereniging.

De kaarten gingen naar een kleine 700 organisaties, zoals verpleeghuizen, zorggroepen, woonzorgcentra en thuiszorg, vaak met meerdere locaties. Behalve instellingen toonden ook paramedici, mantelzorgers, tandartsen en mondhygiënisten interesse in de poetskaarten.

Wolter Brands, voorzitter van de KNMT: “Wij schatten dat hiermee op ruim 1000 extra plekken in heel Nederland aandacht wordt besteed aan het onderwerp. Dat is heel goed nieuws voor de mondgezondheid van veel ouderen. En nodig ook, want die is, zo blijkt uit onderzoek, vaak matig tot onvoldoende. Terwijl een gebit waarmee je goed kunt eten, praten en lachen zowel voor je gezondheid als je welzijn onmisbaar is.”

Het poetskaartenproject is een van de manieren waarop tandartsen werken aan het verbeteren van de gebitten van ouderen. Samen met andere zorgverleners en patiëntenorganisaties hebben ze verschillende projecten geïnitieerd om ervoor te zorgen dat de mondgezondheid van ouderen verbetert. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft aan het begin van de maand een plan aangeboden aan de Tweede Kamer om mondzorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. De KNMT werkt ook mee aan dit plan van de minister.

Door: Redactie Nationale Zorggids