Normal_normal_igz_inspectie_voor_de_gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Convivio locatie Huis Convivio in Tilburg twee maanden langer onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie had de zorginstelling op 14 april 2017 voor vier maanden onder verscherpt toezicht gesteld.. De kwaliteit van zorg is wel verbeterd, maar nog onvoldoende om het verscherpt toezicht op te heffen. Huis Convivio biedt 24-uurs dementiezorg aan negen cliënten. Dat meldt IGZ. 

Tijdens een bezoek op 24 februari 2017 bleek dat (destijds) Villa Anna langere tijd niet voldeed aan het merendeel van de getoetste normen en dat er structurele tekortkomingen waren. Verbeteringen werden onvoldoende doorgevoerd. De kwaliteit van de zorg was niet voldoende. Zo waren de cliëntendossiers niet op orde, de medicatieveiligheid onvoldoende en de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelingen onzorgvuldig toegepast.

Ook was het niet gelukt om een goed functionerend kwaliteitssysteem op te zetten. Een kwaliteitssysteem is belangrijk omdat daar (bijna) fouten worden gemeld, zodat er van geleerd kan worden. Daarom stelde de inspectie Huis Convivio op 14 april 2017 onder verscherpt toezicht voor de duur van vier maanden.
Tijdens een onaangekondigd inspectiebezoek begin augustus zag de IGZ dat er hard was gewerkt om de verbeteringen te realiseren. Er was nieuw personeel aangenomen en er was een nieuw ECD geïntroduceerd.

Alleen waren de cliëntdossiers nog steeds niet op orde. In deze dossiers stond niet goed beschreven wat de wensen en behoeften van cliënten zijn. En welke zorgverlening met welk doel gegeven moest worden. Daarnaast paste Convivio vrijheidsbeperkende maatregelen nog steeds onzorgvuldig toe. De continuïteit, de veiligheid en de kwaliteit van zorg waren niet goed geborgd.  Convivio heeft meer tijd nodig om alle tekortkomingen op te lossen. Om deze reden verlengt de inspectie het verscherpt toezicht voor twee maanden.

Door: Redactie Nationale Zorggids