Normal_fnv_logo

De voortdurend doorgaande verhoging van de AOW-leeftijd moet stoppen. Die oproep doet de FNV in een brandbrief aan de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees. Dat meldt FNV. 

De FNV merkt dat de onvrede en de onrust op de werkvloer over de AOW-leeftijd steeds verder oplopen. Dit leidt tot acties in sectoren en bij de politie is het onderdeel van een cao-conflict.

Dat is ook niet vreemd, zegt Tuur Elzinga, in het FNV-bestuur verantwoordelijk voor pensioen en AOW: "De mensen die het vroegst beginnen en het zwaarste werk doen, moeten nu het langst doorwerken. Ze gaan later met pensioen en leven gemiddeld ook nog eens korter. Ze moeten op hun versleten knieën naar de eindstreep, en die eindstreep schuift steeds verder op. Zij worden zo op vier verschillende manieren oneerlijk behandeld."

Daarom zegt de FNV: stop de verhoging van de AOW-leeftijd, en maak pas op de plaats. Zorg vervolgens voor maatregelen zodat mensen eerlijk kunnen stoppen met werken. Begin dit jaar heeft de FNV hiervoor een 11-puntenplan gepresenteerd.

De kern van het plan:

  • Bevries de verhoging van de AOW-leeftijd tot 2020
  • Verhoog de AOW-uitkering
  • Maak het mogelijk dat mensen vier jaar eerder (of vier jaar later) AOW opnemen
  • Neem maatregelen voor lager betaalden om dit ook financieel mogelijk te maken, zoals een doorwerkbonus, spaarregelingen in de cao en schrappen van boetes op eerder stoppen.

Behalve bevriezen van de leeftijd op de huidige 65 jaar en 9 maanden is ook een brede maatschappelijke discussie nodig, vindt de FNV. Daarin moet recht worden gedaan aan de belangen van de mensen die het vroegst begonnen zijn, het zwaarste werk doen, en nu het langst moeten doorwerken. 

Door: Redactie Nationale Zorggids