Normal_ouderen__wandelstok

VVD-zorgwethouder Eric van der Burg van de gemeente Amsterdam ziet een terugkeer van verzorgingshuizen wel zitten. Sinds enkele jaren wordt het aantal verzorgingshuizen afgebouwd, maar behoud ervan zal zorgen voor minder eenzame ouderen en minder personeelsproblemen, zegt hij. Bovendien houden ouderen te grote woningen bezet, maar verhuizen ze niet omdat ze dat niet kunnen. Met de terugkomst van verzorgingshuizen zou ook dit probleem op de woningmarkt kunnen worden opgelost, bepleit Van der Burg. Dat meldt NOS. 

“Je ziet dat sommige ouderen achter hun voordeur verpieteren. En er is te weinig personeel, zeker in de thuiszorg. Daarnaast kan het voor de woningnood dus een oplossing zijn”, legt de zorgwethouder uit. Hij is overigens niet voor het verzorgingshuis zoals die vroeger was, de financiering ervan zou bijvoorbeeld anders ingevuld moeten worden.

Leon Bobbe, directievoorzitter van één van de grootste woningbouwverenigingen denkt dat de wederopbouw van verzorgingshuizen zeker een bijdrage gaat leveren aan de woningmarkt. In zijn woningen wonen nu veel ouderen van ongeveer 60 jaar, maar naar verwachting zal die leeftijd stijgen omdat zij blijven zitten waar ze zitten. Zodoende wordt het voor anderen steeds moeilijker om een geschikt en betaalbaar onderkomen te vinden.

Ouderenbond ANBO denkt niet dat ouderen zin hebben in wonen in een verzorgingshuis. Uit onderzoek blijkt namelijk dat ouderen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen of in kleinschalige woonvormen. Voordat Nederland overgaat op bouwen van verzorgingshuizen, moet men er zeker van zijn dat er animo voor is.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid snapt dat Van der Burg op zoek is naar nieuwe woonvormen, maar denkt niet dat teruggrijpen naar het oude bijdraagt aan een goede toekomst voor ouderen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids