Normal_bejaarde_oudere_wandelen_rollator

Deze week staat weer in het teken van valpreventie. In Nederland belandt iedere vijf minuten een 65-plusser door een val op de spoedeisende hulp (SEH). Tijdens de Valpreventieweek vraagt VeiligheidNL daarom samen met het Rode Kruis, Ouderenfonds, BuurtzorgNL, KBO-PCOB, NVFG en KNMP landelik aandacht voor valpreventie. Nieuw dit jaar is het spel Dobbelfit. Dit meldt VeiligheidNL. 

Uit recent onderzoek blijkt dat valongevallen bij ouderen een groot en toenemend probleem vormen. Van het totaal aantal ongevallen bij 65-plussers in en om huis in 2017 was 86 procent een valongeval. Dit is hoog, terwijl in veel gevallen een val voorkomen kan worden. In de Valpreventieweek wil VeiligheidNL ouderen hiervan op een interactieve en positieve manier bewustmaken, waaronder met het spel Dobbelfit.

“Valongelukken bij senioren zijn vaak fataal. Dobbelfit, een kennis- en doespel voor alle leeftijden om vallen te voorkomen, loopt altijd goed af”, zegt Manon Vanderkaa van KBO-PCOB. De senioren die dit spel spelen, gaan het vallen met plezier te lijf. ”Meer dan vijfhonderd zorgverleners hebben het spel Dobbelfit ondertussen al besteld. In teamverband beantwoorden ouderen kennisvragen en doen ze beweegopdrachten. Tijdens het spelen van DobbelFit leren ze zo meer over onderwerpen als bewegen, balans, verantwoord medicijngebruik, voeding/vitamine D en over maatregelen die ze in huis kunnen nemen. Tevens wordt er actief gewerkt aan balans en spierkracht.

In 2017 kwamen 102.000 65-plussers  op een Spoedeisende Hulp-afdeling door een val in of om huis. Dit komt overeen met 280 bezoeken per dag. Oftewel iedere 5 minuten. In ruim tweederde van de gevallen is er sprake van een ernstig letsel als gevolg van een val. Het aantal SEH-bezoeken in verband met ernstig letsel na een val bij 90-plussers is de afgelopen 10 jaar gestegen, evenals het aantal ernstige letsels bij mannen. Er kwamen respectievelijk 31 procent meer 90-plussers op de Spoedeisende Hulp met ernstig letsel en 22 procent meer mannen. VeiligheidNL heeft ook een prognose gemaakt van het aantal SEH-bezoeken na een valongeval bij 65-plussers voor 2030 en daaruit blijkt een toename van 41 procent.

Door: Redactie Nationale Zorggids