Normal_oudere_hand_bejaard

De vergrijzing van Nederland kan nog wel eens problemen opleveren in Oost-Groningen, waar zij beslist niet voorbereid zijn op een enorme toename in het aantal ouderen in de regio. De ouderenzorg zou efficiënter georganiseerd moeten worden en ook er zou meer aandacht moeten komen voor ouderen die in het ziekenhuis belanden en hun traject terug naar huis. Dit meldt RTV Noord.

Het aantal 80-plussers is in 2040 verdubbeld, maar dat kan de regio nu helemaal niet aan. Sociaal Planbureau Groningen stelt dat er zo’n veertig knelpunten zijn in de zorg voor ouderen in de regio en dat het daarom niet in staat is om te zorgen voor het toenemende aantal kwetsbare ouderen. Zo zou de organisatie van ouderenzorg niet logisch zijn. “Zo kost het veel ouderen en vooral ook hun mantelzorgers soms veel tijd en energie om te ontdekken welke zorg ze kunnen krijgen en of die valt onder de regels van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)”, aldus het planbureau.

Zorg dichter bij huis

Bovendien moet er meer aandacht komen voor ouderen die belanden op de spoedeisende hulp. Afgaand op de klachten is het lang niet altijd nodig dat de oudere hier wordt behandeld. Die zorg kan ook dichter bij huis gegeven worden. Het verplaatsen van deze zorg is ook belangrijk wanneer de oudere weer naar huis kan. Nu zijn er vaak geen of niet voldoende voorzieningen getroffen zodat de patiënt veilig naar huis kan terugkeren. Vervolgzorg na een opname in het ziekenhuis moet meer aandacht krijgen.

Door: Nationale Zorggids