Normal_oudere_man_ogen

Eenzaamheid onder ouderen is in de afgelopen jaren verworden tot een wezenlijk thema. Van de ruim 2,5 miljoen ouderen (65-plussers) in Nederland, zouden volgens onderzoek zeker 500.000 zich zeer eenzaam voelen. Een groot gedeelte van deze groep komt niet meer buiten, deels omdat ze slecht ter been zijn, maar ook omdat familie en vrienden niet of nauwelijks meer op bezoek komen. Reden genoeg voor studenten van de Hanzehogeschool Groningen om een actie op touw te zetten. Het doel: geld inzamelen voor het Nationaal Ouderenfonds. 

Eenzaamheid onder ouderen: iedereen kan iets doen

Kwetsbare, eenzame ouderen; steeds frequenter komen hierover berichten naar buiten. Hugo Borst en Carin Gaemers startten enkele jaren geleden het Manifest Scherp op Ouderenzorg. Dit manifest werd in zeer korte tijd door ruim 100.000 betrokken mensen ondertekend. Hoewel men het er ook in Den Haag over eens is dat er iets moet worden gedaan aan de ondersteuning en algehele situatie binnen de ouderenzorg, is er nog altijd geen sprake van concrete plannen hoe dit op te pakken. Het gebrek aan visie en een daadwerkelijke oplossing van bovenaf resulteert in een toestand waarin steeds meer ouderen te maken krijgen met een tekort aan sociale contacten.

Het gevolg van eenzaamheid onder ouderen is evident. Het kan zowel voor fysieke als mentale problemen zorgen. Zo verhoogt eenzaamheid het risico op het krijgen van de ziekte van Alzheimer, kan dit het immuunsysteem aantasten en bedreigt het de algehele kwaliteit van leven. We zijn het er met zijn allen over eens dat ‘iedereen iets kan doen tegen eenzaamheid’, maar daadkracht is er nog niet voldoende. Als voorbeeld zouden meer mensen als vrijwilliger op bezoek kunnen gaan bij ouderen in de buurt. Evenwel is eenzaamheid onder ouderen een ‘onzichtbare’ aandoening, welke niet altijd wordt opgemerkt. En daarbij komt dat niet iedereen tijd heeft voor een dagelijks bezoek aan één of meerdere ouderen. Dat terwijl ouderen hier zeer veel waarde aan hechten. Is het tijd voor actie? De bedenkers van deze actie vinden van wel.

Jongeren voor Ouderen

Eenzaamheid onder ouderen is een thema dat zowel jongeren als ouderen aangaat. Wie nu nog jong is, wil later als hij of zij ‘oudere’ is, ook sociale contacten blijven onderhouden. Daarom zetten de jongeren van de Hanzehogeschool in Groningen zich in voor ouderen, in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds. Middels donaties hopen zij voldoende geld in te zamelen, zodat samen met het Nationaal Ouderenfonds de beschikbare middelen kunnen worden ingezet voor het organiseren van diverse uitstapjes. Niet alleen komen ouderen daardoor vaker buiten, maar ook bouwen zij hiermee de nodige sociale contacten op. Voorbeelden van deze uitstapjes zijn een bezoek aan het strand en de BoodschappenPlusBus waarmee ouderen de supermarkt kunnen bezoeken. Tevens komen de vrijwilligers van het Ouderenfonds bij de ouderen thuis om een praatje te maken en koffie te drinken.

Bijdragen aan de actie voor ouderen

Samen kunnen we iets doen tegen eenzaamheid onder ouderen. Met het initiatief van studenten aan de Hanzehogeschool hoopt men uiteindelijk 25.000 euro op te halen, bedoelt voor het Ouderenfonds. Wilt u ook een bijdrage leveren en ouderen meer laten genieten van hun oude dag? Dat kan! Steun het initiatief of kies voor een vrije donatie via deze link. Uw bijdrage wordt van harte gewaardeerd.

Door: Nationale Zorggids