Logo_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) betreurt het dat Actiz haar leden in een artikel in Zorgvisie een verkeerde voorstelling van zaken geeft. De NZa is samen met een grote groep uit de verpleeghuiszorg druk met de doorontwikkeling van de bekostiging. Die wordt transparanter en passend bij de praktijk. Dit meldt de NZa.

Door de komst van het kwaliteitskader en de sterk groeiende uitgaven in de verpleeghuiszorg is een stap naar een betere en toekomstbestendige bekostiging dringend nodig. Met de nieuwe bekostiging wil de NZa recht doen aan de verschillende omstandigheden in het land. De best presterende aanbieders zijn de norm (en niet de goedkoopste).

Nieuwe bekostiging

De NZa betrekt de sector daarom zeer nauw bij het ontwikkelen van deze nieuwe bekostiging. Vanaf het begin laten ze diverse groepen meebeslissen, waaronder tientallen verpleeghuiszorgaanbieders, maar ook vertegenwoordigers van de cliënt en zorgkantoren.

De NZa is blij met de honderden verpleeghuizen die al gestart zijn met de data-uitvraag. Met dank aan deze verpleeghuizen komen ze met de sector tot heldere inzichten en zorgen ze er samen voor dat ieder verpleeghuis, ongeacht omstandigheden, zorg kan leveren volgens het kwaliteitskader.

Door: Nationale Zorggids