Normal_budget_geld_bezuinigingen

De politiek in Den Haag bemoeit zich te veel met het lokale zorgbeleid, vindt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). In een recent advies over de financiering van gemeenten uit de ROB forse kritiek. De neiging van het Rijk om verplichtingen op te leggen zou de beleidsvrijheid van gemeenten ondermijnen en veel geld kosten. Dit meldt Binnenlands Bestuur.

De invoering van het Wmo-abonnementstarief, de verplichte taakstelling beschut werk en het plan om de jeugdzorg juist weer te centraliseren, noemt het ROB als voorbeelden. Deze maatregelen doen de doelmatigheidswinst teniet die decentralisatie kan opleveren. De ROB vraagt zich daarom af of de huidige bekostigingsvorm van een vrij te besteden algemene uitkering wel een goede oplossing is.

Herijking uitkeringsstelsel

De ROB bracht advies uit over een herijking van het uitkeringsstelsel op verzoek van minister Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In dit advies stelt de raad voor om een eenduidige uitkeringsstructuur in te voeren met drie uitkeringsvormen: een algemene uitkering met daarnaast decentralisatie- en specifieke uitkeringen.

De algemene uitkering is vrij besteedbaar door lokale overheden. De decentralisatie-uitkering is dat in principe ook, maar het Rijk kan wel beleidsinformatie opvragen. Dit biedt gemeenten ook de kans om het Rijk aan te spreken op de verdeling en de omvang van de uitkering. De specifieke uitkering biedt het Rijk de mogelijkheid op meer sturing in de besteding van het geld door gemeenten.

Lees hier het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur over de herijking van het uitkeringsstelsel

Door: Nationale Zorggids