Aantal gebruikers wijkverpleging gestegen

In 2018 is 200 miljoen euro meer uitgegeven aan wijkverpleging dan in 2017. Het gaat in totaal om een bedrag van 3,6 miljard euro. Tussen 2015 en 2018 is er een stijging te zien van 500 miljoen. De kosten per persoon blijven door de jaren heen redelijk gelijk en lagen in 2018 op gemiddeld 6.200 euro per persoon. Deze en andere feiten en cijfers zijn te vinden in een interactieve factsheet over wijkverpleging van Vektis. De informatie in de factsheet is gebaseerd op de volledige declaratiedata uit de Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg. Dit meldt Vektis.

Als gevolg van de vergrijzing en het beleid om mensen langer thuis te laten wonen, hebben steeds meer mensen wijkverpleging nodig. Omdat het aantal mensen dat wijkverpleging gebruikt stijgt, stijgen de totale kosten ook. Die stijging is duidelijk zichtbaar in de cijfers. In 2018 hebben 589 duizend mensen wijkverpleging gekregen. Dat zijn er 22 duizend meer dan in 2017. 

Toename kosten en gebruikers Leeftijd en gemeente

Vooral ouderen maken gebruiken van wijkverpleging. 75 procent is ouder dan 67 jaar en de gemiddelde leeftijd van de ontvangers is 75 jaar. Het percentage ontvangers verschilt per gemeente. De leeftijdsopbouw van de bevolking in een gemeente is één van de belangrijkste factoren hierin. In de factsheet is te zien hoeveel mensen er in gemeentes wijkverpleging krijgen. 

Door: Nationale Zorggids