Bevolkingsonderzoeken tijdelijk stop

Het RIVM zet de de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker tijdelijk stop. Het RIVM doet dit in opdracht van het ministerie van Volkgezondheid. Dit meldt het RIVM.

Door de uitbraak van het coronavirus Covid-19 zal de beschikbare zorg in Nederland de komende periode naar verwachting zeer sterk onder druk komen te staan. Door tijdelijk te stoppen neemt het aantal verwijzingen vanuit het bevolkingsonderzoek sterk af, waardoor bij de ziekenhuizen capaciteit vrij komt voor de zorg rondom het coronavirus.

Bevolkingsonderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker

Per direct worden er geen nieuwe uitnodigingen meer verstuurd. Mensen die al een uitnodiging hebben ontvangen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker of darmkanker kunnen nog wel deelnemen. Voor het bevolkingsonderzoek borstkanker kunnen vrouwen met een uitnodiging nu geen borstfoto’s laten maken. De screeningsorganisatie spant zich in om deze vrouwen telefonisch hierover te informeren.   
 
Deze maatregel duurt in ieder geval tot en met 6 april. Op basis van de ontwikkelingen rond het coronavirus wordt er in afstemming met de betrokken partijen zoals huisartsen, laboratoria en ziekenhuizen bekeken wanneer de bevolkingsonderzoeken weer kunnen starten. 
 
Door: Nationale Zorggids