Sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen daalt vertraagd verder

De sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen is in week 17 (20 april tot en met 26 april) vertraagd verder gedaald. Het aantal overledenen in week 17 is nog steeds 65 procent hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. Het aantal overledenen per week in verpleeg- en verzorgingshuizen was de afgelopen weken hoger dan gemiddeld voor deze periode, maar laat na week 15 een daling zien. Dat melden het CBS en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

De schattingen zijn gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS tot nu toe ontvangen heeft voor week 17 in combinatie met door het CBS verzamelde gegevens over bewoners van institutionele huishoudens, zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, overige zorginstellingen en overige soort instellingen.
 
In 2020 overleden er tot en met week 10 (tot en met 8 maart) gemiddeld 752 mensen per week in verpleeg- en verzorgingshuizen. In week 17 overleden daar naar schatting ruim 1.200 bewoners. 
 

Sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen in alle leeftijdsgroepen gedaald

Vanaf week 13 nam het aantal overledenen in verpleeg- en verzorgingshuizen sterk toe. In week 15 was de sterfte onder 65- tot 80-jarigen circa 2,5 keer zo hoog en onder 80-plussers ruim 2 keer zo hoog in vergelijking met een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. In week 16 is bij alle leeftijdsgroepen een daling ingezet die in week 17 vertraagd doorzet.
 

Hoogste sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen in GGD-regio IJsselland

In verschillende GGD-regio’s, onder meer in Hart voor Brabant en IJsselland nam het aantal overledenen in verpleeg- en verzorgingshuizen in week 16 weer verder af ten opzichte van de week ervoor. Echter, in GGD Hollands-Midden en GGD Rotterdam-Rijnmond, beide in West-Nederland, steeg het aantal overledenen in verpleeg- en verzorgingshuizen nog.
 

Aantal bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen gedaald

Per 27 april 2020 telde Nederland ongeveer 105 duizend mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Dat zijn er bijna 15 duizend minder dan op 1 januari van dit jaar. Het aantal bewoners daalt door de (hogere) sterfte in combinatie met een sinds half maart sterk verminderde instroom van nieuwe mensen die verpleeghuiszorg nodig hebben.
 
Door: Nationale Zorggids