Normal_ouderen__ouderenzorg__verpleeghuis

Voorafgaand aan Wereld Alzheimer Dag op 21 september 2021 presenteert Alzheimer Nederland een aangescherpte Nationale Strategie Dementie, waarin de getrokken lessen uit de coronacrisis zijn verwerkt. Centraal hierin staat de kwaliteit van leven van de groeiende groep mensen met dementie. Alzheimer Nederland stelt dat ons land nooit meer mag vervallen in het medische scenario van een generieke lockdown, maar altijd per persoon gekeken moet worden naar wat mogelijk en wenselijk is. Het welzijn van mensen met dementie en hun familieleden heeft een flinke deuk opgelopen en verdient de allerhoogste prioriteit, aldus Alzheimer Nederland in een persbericht. 

“Deze coronatijd heeft pijnlijk blootgelegd hoe het in ieder geval nooit meer mag. Gekozen oplossingen waren tijdelijk nodig, maar bleken ook schadelijk voor mensen met dementie. Ook onze eigen organisatie heeft in het begin gezocht naar ‘het juiste’. Aan het begin van de crisis stopten wij ook onze eigen vaste bijeenkomsten in het land. Fysieke veiligheid voor alles, om het aantal besmettingen in te dammen”, zegt directeur Gerjoke Wilmink van Alzheimer Nederland.

“Maar dat bleek helaas geen lang houdbare oplossing. Inmiddels openen onze Alzheimer Cafés, Trefpunten en Theehuizen in het hele land weer voorzichtig hun deuren. En wanneer dat niet mogelijk is, dan lossen we dat online op. Maar dit is niet hetzelfde, dat zijn we ons terdege bewust.”

Nationale Strategie Dementie

De Nationale Strategie Dementie is nu urgenter dan ooit, stelt Alzheimer Nederland. Veel verworvenheden van de afgelopen jaren lijken in een klap teruggedraaid te worden. “We zien in de praktijk een terugval naar het medische model, naar de ziekte. De kwaliteit van leven is door het coronavirus sterk achteruit gegaan. Dagactiviteiten werden gestaakt, de zorg thuis werd verminderd en voor verpleeghuizen kwam een algehele bezoekersstop. De mensen in verpleeghuizen misten hun bezoek, dagelijkse activiteiten en buitenlucht. Op dit moment zitten nog steeds veel mensen met dementie thuis zonder dagbesteding.”

Alzheimer Nederland stelt dat het welbevinden van mensen met dementie en hun mantelzorgers weer bovenaan de prioriteitenlijst moet staan en deelt haar speerpunten met het brede dementieveld, zorg en politiek: De organisatie beoogt onder meer betere aansluiting van de zorg en ondersteuning voor mensen thuis op wat mensen met dementie en hun mantelzorgers willen en nodig hebben, verbetering van participatie van mensen met dementie in de samenleving, verbetering van veerkracht en de volhoudtijd van mantelzorgers en verbetering van kwaliteit van leven van bewoners in verpleeghuizen door persoonsgerichte afspraken.

Door: Nationale Zorggids