Normal_rss_entry-250309

De overheid begint in het najaar met een campagne op internet over de beeldvorming van ouderen, schrijft zorgminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. De coronacrisis bracht volgens hem een soms polariserende discussie tussen leeftijdsgroepen op gang. De campagne van het ministerie van Volksgezondheid "zal de waarde van ouder worden benadrukken."

Daarnaast zullen tientallen organisaties via het zogeheten pact voor de ouderenzorg mee gaan denken over de dingen die belangrijk zijn bij het ouder worden. Er komt hiervoor een website, waarop ook allerlei thema's zullen worden besproken en initiatieven worden genomen. Wat De Jonge betreft, zal het hierbij ook gaan over levensbeëindiging bij ouderen die niet ernstig ziek zijn. Ook moet er meer aandacht en hulp komen voor mensen met psychiatrische problemen die een doodswens hebben.

Euthanasiewet

In de brief geeft hij nogmaals aan dat het kabinet niet zal overgaan tot een uitbreiding van de euthanasiewet of een wettelijke regeling voor een levensbeëindiging voor mensen die niet uitzichtloos ziek zijn maar vinden dat zij een "voltooid leven" hebben. In de Tweede Kamer heeft D66 inmiddels een initiatiefwetsvoorstel ingediend om dit wel te regelen.

Uit onderzoeken kwam naar voren dat ongeveer 10.000 mensen een langdurige en actieve wens tot levensbeëindiging hebben, veelal ouderen. De Jonge noemt dat ernstig, maar vindt het ook invoelbaar als mensen de regie willen hebben over hun laatste levensfase. "Zelfbeschikking is echter geen absolute waarde. De overheid heeft de positieve verplichting het recht op leven te beschermen."

Hij noemt het een maatschappelijke opgave maar ook een taak van het kabinet om in te zetten op een samenleving waarin ouderen een volwaardige rol hebben en goede zorg, steun en huisvesting krijgen.

Door: ANP