Normal_verkiezingen_stemmen

Mensen met psychiatrische problemen of een verstandelijke beperking willen net als andere mensen ‘erbij horen’ en zoveel mogelijk meedoen in de maatschappij. In 2016 heeft Nederland hiertoe het VN-Verdrag Handicap geratificeerd voor meer inclusie. Mensen met een beperking hebben dankzij dit verdrag dezelfde rechten als ieder ander. De overheid moet de positie van mensen met een beperking verbeteren, zodat zij volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving. Echter komen er nog steeds klachten binnen over de toegankelijkheid van stembureaus, zegt Inge Reder van Vilans, naar aanleiding van het bericht over een speciaal Kieskompas voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit meldt ANP Expert Support. 

Het College voor de Rechten van de Mens meldde 119 klachten bij het Meldpunt Onbeperkt Stemmen over toegankelijkheid van de Provinciale Statenverkiezing in maart 2019. De meeste meldingen (49 procent) kwamen toen van mensen met een lichamelijke beperking. Ook mensen met een visuele beperking (26 procent) en een verstandelijke beperking (14 procent) deelden hun ervaringen.

“Dit kan en mag niet het geval zijn”, zegt Redeker. Vilans juicht het instellen van een apart kieskompas en alle andere maatregelen voor gelijke rechten bij de komende parlementsverkiezingen voor iedereen toe. Ook als het gaat om mensen met een hoge leeftijd, mogen er geen belemmeringen zijn. Het feit dat minister Kasia Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft toegezegd dat het ministerie de komende tijd meer aandacht zal besteden aan de communicatie richting 70-plussers over het briefstemmen, is wat Vilans betreft een stap in de juiste richting. Vilans helpt daarom organisaties bij het ‘VN-verdrag-proof’ maken van hun diensten.

Door: Nationale Zorggids