Ergotherapeut besteedt ruim helft van de tijd aan cliëntcontact

Gemiddeld besteden ergotherapeuten 55 procent van hun werktijd aan direct-cliëntcontact, 31 procent aan indirect-cliëntgebonden activiteiten en 14 procent aan niet-cliëntgebonden activiteiten. Deze verdeling van de werktijd is de afgelopen jaren stabiel gebleven. Dit is een van de resultaten van het vragenlijstonderzoek over de arbeidsmarkt van de beroepsgroep ergotherapeuten, dat het Nivel in 2021 uitvoerde in opdracht van Ergotherapie Nederland. Dat meldt Nivel. 

Om de drie jaar voert het Nivel een peiling uit onder ergotherapeuten. Hierin komen veel verschillende onderwerpen aan bod, zoals werkdruk, tevredenheid met inkomen en doorgroeimogelijkheden hierin, scholingsactiviteiten, tijdsbesteding en nog veel meer. De resultaten van het onderzoek geven input voor het ontwikkelen beleid op de beroepsgroep van ergotherapeuten, zowel landelijk als regionaal.

Verdeling van de werktijd van een ergotherapeut is stabiel gebleven

Uit het onderzoek blijkt dat ergotherapeuten gemiddeld bijna 30 uur werken, wat overeenkomt met zo’n 0,8 fte. In 2021 besteedt de ergotherapeut gemiddeld iets meer dan de helft van zijn werktijd (55 procent) aan direct-cliëntgebonden taken, waarin er contact is met de cliënt, ofwel face-to-face ofwel via (beeld)bellen. Ongeveer een derde van de werktijd (31 procent) wordt besteed aan indirect-cliëntgebonden tijd, zoals rapporteren, overleggen over de cliënt, doorverwijzen van de cliënt en reizen naar cliënten). De resterende tijd (14 procent) gaat kwijt aan niet-cliëntgebonden activiteiten, zoals het volgen van bij- en nascholing, factureren, onderzoek doen en lesgeven. Deze verdeling van de werktijd is relatief stabiel gebleven sinds 2006.

Intramuraal werkende ergotherapeuten hebben relatief meer direct cliëntcontact dan extramuraal werkenden
Er zijn verschillen tussen intra- en extramuraal werkende ergotherapeuten wat betreft de verdeling van hun werktijd naar direct-, indirect- en niet-cliëntgebonden tijd. Ergotherapeuten die hoofdzakelijk extramuraal werken, besteden een wat groter deel van hun tijd aan niet-cliëntgebonden taken dan hun collega’s die hoofdzakelijk intramuraal werken (14 procent tegen 11 procent). De intramuraal werkenden besteden juist iets meer tijd aan contacturen met cliënten (58 procent van hun werktijd versus 54 procent).

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/ergotherapeut-besteedt-ruim-helft-van-de-tijd-aan-clientcontact-net-als-voorgaande-15-jaar, 19-05-2022