Rechtszaak over eigen regie levenseinde bij voltooid leven

Voor de rechtbank in Den Haag begint maandagochtend een zaak over het recht op eigen regie bij het levenseinde na een als voltooid beschouwd leven en hulp van anderen daarbij. Deze is tegen de Staat aangespannen door de Coöperatie Laatste Wil (CLW). De Staat zou, althans in de visie van CLW, de burgers van Nederland het recht op die regie onrechtmatig onthouden.

CLW vindt dat de houding van de Nederlandse regering niet strookt met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat zegt onder meer dat "een ieder recht heeft op respect voor zijn privéleven" en dat "geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is".

Lijden

De coöperatie kan zich er niet bij neerleggen dat de Nederlandse Staat hulp bij zelfdoding strafbaar stelt en mensen die hun leven voltooid vinden de middelen "onthoudt" om het op de door hen gewenste manier te beëindigen. Volgens de organisatie lijden veel mensen onder het idee dat ze hun leven niet altijd op een vrij gekozen wijze kunnen stoppen. Daarvan zijn er 29 partij in het proces. Het gaat niet om mensen voor wie de kwestie acuut is, zegt CLW.

Door: ANP